ترجمه مقاله تخصصی

ترجمه مقاله تخصصی

ترجمه مقاله ها انواع مختلفی دارند که از این میان می توان به ترجمه مقاله عمومی، ترجمه مقاله نیمه تخصصی و ترجمه مقاله تخصصی اشاره کرد. مقاله عمومی مقاله ای است که به موضوعات عمومی می پردازد؛ مثل متون اطلاعات عمومی در مورد موضوعاتی مانند کلیات بهداشت و سلامتی، کلیات تاریخ و فرهنگ یک کشور […]

ادامه مقاله

ترجمه متن، مقاله و کتاب

– مقالات، متون، پایان نامه و رساله های دانشگاهی – کتاب های تخصصی، ادبی، انتشارات و وبسایت – مکاتبات، اسناد، قراردادهای اداری و سازمانی – کاتالوگ ها، بروشورها و راهنمای محصولات   مقالات، متون، پایان نامه و رساله های دانشگاهی     ترجمیتو ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه ترجمه روان و دقیق انواع مقالات، […]

ادامه مقاله